Národná prírodná pamiatka svetové prírodné dedičstvo
Ochtinská aragonitová jaskyňa

     Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí k najnavštevovanejším na svete. Jaskynu objavili v roku 1954 pri razení geologickej prieskumnej štôlne baníci Martin Cangár a Jiri Prošek. Národná prírodná pamiatka, zaradená do svetového prírodného dedičstva - Ochtinská aragonitová jaskyňa sa nachádza v nekrasovom horskom teréne, medzi Jelšavou a Štítnikom, neďaleko rekreačného zariadenia Hrádok (okres Rožnava). V rokoch 1966 až 1967 bola vyrazená sprístupňovacia štôlna, dlhá 145 metrov, ktorá ústi do jaskynných priestorov v nadmorskej výške 642 metrov, ktorá umožnila jaskyňu otvoriť pre verejnosť od roku 1972. Vytvorená je v šošovke prvohorných kryštalických vápencov v nekrasových horninách (fylitoch). Čast vápencov bola koncom druhohôr hydrotermálne premenená na ankerity a siderity. Presakujúce atmosférické vody pozdĺž tektonických porúch spôsobili ich zvetrávanie a vznik okrov, ktoré boli neskôr vyplavené. Podzemné priestory sa vytvorili prevažne za bývalých hydrostatických podmienok zvodnenia šošovky krasových hornín. Tento unikátny prírodný jav vytvorila chemická činnosť daždovej vody v kryštalických vápencoch. Vápence tu tvoria len šošovky v kremitých fylitoch. Na rozdiel od ostatných jaskýň Slovenska prekvapí každého návštevníka farbitostou vápenca, v ktorom vznikla. Jej vstupnú čast tvoria mramory Čisto bielej farby, kým zadnú čast mramory sivomodré. Bohatá aragonitová výplň vznikla za špecifických hydrochemických a klimatických pomerov v uzavretých podzemných priestoroch. Vyskytuje sa v obličkovitej, ihlicovitej a špirálovitej forme. Koncentruje sa na stropoch pozdĺž tektonických porúch a vo výklenkoch. Táto výzdoba bieleho aragonitu ostro kontrastuje na modrom vápencovom podklade. Stredom jaskyne sa tiahne rozšírená ektonická puklina, vyplnená kryštálikmi aragonitu, čím pripomína Mliečnu cestu vo vesmíre. Tenké trhliny vápencových stien vyplňuje tmavohnedý oker, čím nadobúdajú vzhľad mozaikovej štruktúry. Vyskytujú sa tu aj kvaplové útvary vo forme sintrových jazierok a stalaktity. Teplota vzduchu je 7,2 až 7,8 °C, relatívna vlhkosť 92 až 97 percent. V Hlbokom dóme je jazero, presahujúce hĺbku 3 metre.
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 12. 6. 1997 príležitostné poštové známky série Krásy našej vlasti s námetom Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá získala Cenu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 1997 - (Najkrajšia známka roka, najlepšia rytina)

Údaje

Katastrálne územie: Ochtiná
Okres: Rožnava
Kraj: Košický
Dlžka prehliadkovej trasy: 585 m (vrátane prístupovej štôlne)
Trvanie prehliadky: 45 min.
Obdobie prevádzky: 1.4. - 31.5. a 1.9. - 31.10.: 9.30 - 14.00 hod (9.30, 11.00, 12.30, 14.00); 1.6. - 31.8.: 9.00 - 16.00 (Každú celú hodinu) (Každý pondelok zatvorené)
Adresa: 049 31 Rožnavské Bystré
Telefón: +421/ (0)58/ 488 10 50
Cenník: Vstupné: dospelí 120,- Sk; študenti,dôchodcovia, vojaci ZVS 100,- Sk; deti do 15 rokov 60,- Sk; detskí invalidi a deti z detských domovov 1,- Sk
Poplatky: Foto 200,- Sk; Video 300,- SK; mimoriadny vstup 1000,- Sk

Mapa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Odkazy

Správa slovenských jaskýň
Voľba Slovenských ý divov
Krásy našej vlasti

Fotky

Ochtinská aragonitová jaskyňaOchtinská aragonitová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňaOchtinská aragonitová jaskyňaOchtinská aragonitová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňaOchtinská aragonitová jaskyňa