Rodokmeň

Ján Cangar-Šegul
manž. Žofia Cangárová rod. Šegul
Martin Cangar-Šegul
23.7.1857
manž. Zuzana Cangárová rod. Demjan
Martin Cangár-Šegul
24.2.1884
manž. Zuzana Cangárová rod. Matejka
manž. Zuzana Cangárová rod. Belánová
Martin Cangár-Šegul
4.4.1912 - 16.5.1963
manž. Zuzana Cangárová rod.Fujdiarová
13.4.1921 - 16.3.2002
Ing. Viktória Kováčová rod. Cangárová
22.12.1942
m. František Kováč
13.5.1936 - 7.6.1990
Jarmila Rabinská rod. Cangárová
11.1.1947 - 30.12.2015
m. Róbert Rabinský
16.5.1946 - 13.10.2016
Ing. Martin Cangár
25.3.1953
manž. MUDr. Zita Cangárová rod. Fabiánová
12.1.1953
Peter Kováč
4.5.1967
Viliam Kováč
9.10.1974
Danka Olšiaková
21.9.1970
Richard Rabinský
19.2.1974
Bc. Martin Cangár
13.8.1978
Jana Verčimáková
PhDr. Miroslav Cangár
15.7.1979
manž. Mgr. Lucia Cangárová rod. Daubnerová
Alex Martin Cangár
18.3.2012
Alica Júlia Cangárová
1.7.2011

Tu si môžete stiahnuť celý rodokmeň. (xls formát)